دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1402، صفحه 327-537 
مطالعه تأثیر برهمکنش ژنوتیپ- محیط بر عملکرد قند هیبریدهای چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 345-364

10.22034/csrar.2023.346833.1248

سعید صادق زاده حمایتی؛ علی صارمی راد؛ رحیم محمدیان؛ علی جلیلیان؛ جواد رضایی؛ مستانه شریفی؛ عادل پدرام


مقاله پژوهشی

انگشت‎نگاری ژنتیکی بخشی از ژرم‎پلاسم خربزه ایران با استفاده از نشانگر‎های ریز‎ماهواره

صفحه 383-394

10.22034/csrar.2022.327080.1187

طاهره شهرکی؛ محمد رضا نارویی راد؛ حمید رضا گنجعلی؛ حسین کمال الدینی؛ حمیدرضا مبصر


بررسی عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط ماشک و جو تحت تأثیر کود زیستی ازتوبارور-1 و سوپرجاذب

صفحه 465-485

10.22034/csrar.2023.315524.1157

نورالله طولابی؛ عیسی خمری؛ علیرضا سیروس مهر؛ ماشاء الله دانشور؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره با همکاری انجمن علمی دانش کشاورزی گرمسیری ایران منتشر شده است