اصول اخلاقی انتشار مقاله

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

برای آشنایی با قوانین بر روی لینک ذیل کلیک کنید:

  نمودارهای گردشی انجمن بین اللملی اخلاق نشر

 

 

  نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک به منظور رعایت اصول اخلاقی و امانت داری در چاپ مقالات و پیشگیری از سرقت ادبی (plagiarism) از نرم افزار مشابهت یاب همیاب جهت بررسی مقالات استفاده می کند.