اخبار و اعلانات

گواهی رتبه علمی 1402

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در آخرین ارزیابی وزارت علوم (ارزیابی 1401) موفق به کسب رتبه ب شده است. دریافت گواهی 1401

مطالعه بیشتر

گواهی رتبه علمی 1401

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در آخرین ارزیابی وزارت علوم (ارزیابی 1400) موفق به کسب رتبه ب شده است. دریافت گواهی 1400

مطالعه بیشتر

نحوه پیوستن داوران به صفحه publons نشریه

از داوران محترمی که عضو publons هستند تقاضا می‌شود با ورود به صفحه نشریه که لینک آن در ادامه آمده است گزینه ENDORSE THIS JOURNAL در انتهای صفحه را انتخاب کنند تا اسمشان به لیست داوران نشریه اضافه شود. https://publons.com/journal/118268/crop-science-research-in-arid-regions/    

مطالعه بیشتر

گواهی رتبه علمی 1400

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در ارزیابی اخیر وزارت علوم (ارزیابی 1399)، موفق به کسب رتبه ب شده است. دریافت گواهی

مطالعه بیشتر