شماره‌های پیشین نشریه

 اطلاعات آماری نشریه

 تعداد دوره‌ها

 2

 تعداد شماره‌ها

4

 تعداد مقالات ارسال شده

112 

 درصد پذیرش

33 درصد

 تعداد نویسندگان

 167 نفر

 تعداد داوران

 157 نفر

 

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

 

نوع نشریه: دو فصلنامه
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) نسخه چاپی: 611-2423
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) نسخه الکترونیک:
4603-2588
صاحب امتیاز: دانشگاه زابل
مدیر مسؤول: دکتر اسماعیل سیدآبادی
سردبیر: دکتر محمد رضا اصغری پور
نشانی: زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، نشریه  تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
شماره تماس: 31232102(54)98+
نشانی پست الکترونیک: csraa@uoz.ac.ir   and   csraa.uoz1@gmail.com

 

 موافقت کمیسیون محترم نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی نشریه "تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک" و کسب رتبه ب در ارزیابی سال 99

 

   

 (( به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم ­افزار مشابهت­ یاب همیاب  استفاده می­ نماید )).

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-290 

4. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر انتقال مجدد مواد ذخیره‌ای در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای

صفحه 167-177

10.22034/csrar.2021.86178.1008

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


13. تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

صفحه 281-290

10.22034/csrar.2021.265929.1079

پروانه استخدامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن قربانی قوژدی


ابر واژگان