تماس با ما

نشانی: سیستان و بلوچستان، زابل، 2کیلومتری جاده بنجار، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، دفتر مجلات دانشکده کشاورزی

کد پستی: 

98613-35856

تلفن تماس دفتر نشریه: 05431232102

ایمیل:  csraa@uoz.ac.ir , csraa.uoz1@gmail.com

 

 


CAPTCHA Image