کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
بررسی برخی از صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سویا تحت تنش کم آبیاری و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/csrar.2024.382054.1315

زهره بهروشن؛ حسین زاهدی؛ اکبر علیپور؛ یونس شرقی؛ آزیتا زند


تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 281-290

10.22034/csrar.2021.265929.1079

پروانه استخدامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن قربانی قوژدی