تحلیل امرژی نظام‌های تولید محصولات زراعی و تلفیقی روستای بلند سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

نظام‌های تولید محصولات کشاورزی در پاسخ به تأمین نیازهای روزافزون بشر به تولید غذا به طور فزاینده‌ای تخصصی شده‌ است. در سال‌های اخیر تلفیق فعالیت‌های زراعی و دامپروری به‌منظور مقابله با مشکلات ناشی از نظام‌های فشرده تولید موردتوجه قرار گرفته است.این مطالعه با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده از سطح نظام‌های خرده مالکی اراضی کشاورزی و دام‌های روستای بلند، در منطقه سیستان، ایران در سال 1398 انجام شد. مقادیر امرژی ویژه (SE)، نسبت عملکرد امرژی (EYR)، نسبت سرمایه‌گذاری امرژی (EIR)، نسبت بار محیطی (ELR)، نسبت مبادله امرژی (EER)، تراکم سود خالص (NBD) و نسبت خروجی به ورودی‌های اقتصادی (O/I) نشان داد که نظام تلفیقی به دلیل روابط متقابل مثبت بین اجزاء زراعی و دامی در کنار پایداری محیط زیستی بالا، سود خالص بالاتری را نسبت به‌نظام‌های زراعی منفرد نتیجه می‌دهد. منطقه سیستان به دلیل آب‌وهوای مناسب و منابع طبیعی غنی می‌تواند محصولات مختلفی را در طول سال تولید کند، و فرصت‌های ادغام محصولات زراعی و دام‌ها در این منطقه بسیار زیاد است. نتایج این مطالعه نشان داد ادغام محصولات زراعی و دام این پتانسیل را دارد که ضمن کاهش ریسک اقتصادی و افزایش سودآوری، مزایای زیادی برای حفاظت از منابع خاک و آب و بهره‌وری از چرخه مواد مغذی ایجاد کند؛ بنابراین، یک نظام تولید یکپارچه محصولات زراعی-دامی به‌عنوان گزینه مناسب برای تولیدکنندگان جهت تنوع بخشیدن به عملیات کشاورزی جهت جلوگیری از مخاطرات، بهبود تولید اکولوژیکی محصولات و جلوگیری از آسیب‌های محیطی ناشی از فرسایش خاک و ازبین‌رفتن مواد مغذی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergy analysis of crop and integrated production systems of Boland Sistan village

نویسندگان [English]

 • Farshad Golshani 1
 • Mohammad Reza Asgharipour 2
 • Ahmad Ghanbari 2
 • Esmaeel Seyedabadi 2
1 University of Zabol
چکیده [English]

The goal of this study was to compare the productivity and ecological sustainability of an integrated crop and animal production system to that of a single crop production system using an emergy analysis technique. This study was carried out in 2019 utilizing data obtained from smallholder agricultural land and livestock systems in Boland village, Sistan area, Iran. The quantity of emergy used to support Boland Sistan village's agricultural and integrated production systems was 4.41E+18 and 9.43E+18 sej/yr, respectively. Specific emergy (SpE), emergy yield ratio (EYR), emergy investment ratio (EIR), environmental loading ratio (ELR), emergy exchange ratio (EER), net profit density (NBD), and output to output ratio (O/I) demonstrated that the integrated system generates a higher net profit than individual crop systems due to positive interactions between agricultural and livestock components as well as high environmental sustainability. Because of its favorable climate and abundant natural resources, the Sistan area can produce a wide range of crops throughout the year, and there are several potential to combine crops and cattle in this region. According to the findings of this study, crop and livestock integration has the potential to reduce economic risk and increase profitability, as well as provide many benefits for the protection of soil and water resources and nutrient cycle productivity. As a result, an integrated crop production system is recommended as a suitable option for producers to diversify agricultural operations in order to avoid hazards, improve crop production, and prevent environmental damage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental burden
 • Environmental economics
 • Renewable inputs
 • Sustainability assessment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401