کلیدواژه‌ها = توده‎های بومی
انگشت‎نگاری ژنتیکی بخشی از ژرم‎پلاسم خربزه ایران با استفاده از نشانگر‎های ریز‎ماهواره

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 383-394

10.22034/csrar.2022.327080.1187

طاهره شهرکی؛ محمد رضا نارویی راد؛ حمید رضا گنجعلی؛ حسین کمال الدینی؛ حمیدرضا مبصر