کلیدواژه‌ها = ارتفاع بوته
شناسایی ارقام گندم نان و دوروم مناسب کاشت در منطقه ارزوییه کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/csrar.2022.329727.1191

محمدعلی جواهری


بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-34

10.22034/csrar.01.01.03

مهدیه سلیمانی ساردو؛ غلامرضا افشارمنش؛ زهرا رودباری