درباره نشریه

باسمه تعالی

با سلام

    احتراما، با کمال مسرت به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و زیست شناسی می رساند، نشریه"تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک" با توجه به نامه مورخ 16/1/1393 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مور دتصویب قرار گرفت. بدینوسیله از پژوهشگران محترم دعوت می نماید مقالات ارزشمند علمی پژوهشی مرتبط با موضوع نشریه را که جهت چاپ به مجلات دیگر ارسال نشده است، را از طریق ثبت نام در سایت ارسال فرمایند.

 

محورهای پذیرش مقالات:

فیزیولوژی تنش‌ها در گیاهان زراعی مناطق خشک

فیزیولوژی تنش تغذیه در گیاهان زراعی درمناطق خشک

مدیریت و تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک

سیستم های کشاورزی پایدار در مناطق خشک

بررسی پراکنش گیاهان دارویی با توجه به اقلیم

روابط گیاه زراعی آب خاک و هوا درمناطق خشک

مدیریت تنش ها در گیاهان زراعی با توجه به تغییر اقلیم

تجزیه و تحلیل سیستم های کشاورزی مناطق خشک

 

 

باتشکر

دفتر نشریه"تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک"