نویسنده = امرالله شمس
تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/csrar.2021.310472.1142

امرالله شمس؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی