نویسنده = طاهره اکبری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 219-229

10.22034/csrar.2021.265529.1077

طاهره اکبری؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی