ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در برخی غلات سردسیری در شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 177-187

10.22034/csrar.2021.296830.1110

سامیه آقچه لی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبداللطیف قلی زاده؛ محسن رضایی


ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون با مویان کوکووت و اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و کنترل علف‌های هرز

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 189-205

10.22034/csrar.2021.263749.1075

حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ آی بی بی میری زاده؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ منوچهر قلی پور


ارزیابی شاخص‌های رقابتی در کشت مخلوط چای ترش- ماش در نظام‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 255-265

10.22034/csrar.2021.138097.1040

عبدالواحد هودیانی مهر؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ محمد رضا اصغری پور


تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 281-290

10.22034/csrar.2021.265929.1079

پروانه استخدامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن قربانی قوژدی


بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی پنیرک روی خصوصیات جوانه‌زنی گندم

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 375-383

10.22034/csrar.2021.272186.1086

سید محسن موسوی نیک؛ مسلم حیدری؛ بهمن فاضلی نسب


واکنش‌های مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های جو به غلظت سولفات روی تحت شرایط خشکی و شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22034/csrar.2023.388117.1327

امیر کاظمی آرپناهی؛ مهرداد محلوجی؛ سید کیوان مرعشی؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی نژاد


بررسی تاثیر فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در کشت خالص و مخلوط با ارزن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/csrar.2023.265208.1076

فاخر شلوه؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور؛ توحید باقرپور؛ محمد علی جواهری


سازگاری گندم دیم پاییزه به تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک و سرد با استفاده از تاریخ کاشت بهینه و آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22034/csrar.2023.408044.1364

حامد عینی نرگسه؛ سجاد رحیمی مقدم؛ خسرو عزیزی؛ امین قرنجیک؛ سید رضا امیری


بررسی اثر تنش کم‌آبیاری بر ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی برازمبل (S. abrotanoides)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/csrar.2024.338848.1228

مهوش افشاری؛ مهدی رحیم ملک؛ محمدرضا سبزعلیان


تحلیل خلاء عملکرد برای نظام تولید گندم (.Triticum aestivum L) آبی در برخی از مناطق استان کرمانشاه با استفاده از مدل CERES-Wheat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22034/csrar.2023.385845.1320

فرزاد مندنی؛ بابک غلامی؛ علیرضا باقری؛ غلامرضا محمدی


بررسی تنوع صفات ریختی برگ و میوه در ژنوتیپ های کنار جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/csrar.2021.226926.1068

ناصر میرزایی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


اثر کاربرد آبسیزیک اسید بر بهبود عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/csrar.2024.406802.1359

سکینه درینی؛ سید مهدی ناصرعلوی؛ جلال قنبری


شناسایی عوامل کاهنده عملکرد به روش تحلیل مقایسه‌ی کارکرد (CPA) در مزارع گندم (مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/csrar.2024.368709.1288

امین آناقلی؛ مجید نیکخواه؛ زهره امیدواری


بررسی برخی از صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سویا تحت تنش کم آبیاری و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/csrar.2024.382054.1315

زهره بهروشن؛ حسین زاهدی؛ اکبر علیپور؛ یونس شرقی؛ آزیتا زند