دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی پراکنش گیاه دارویی تشنه‌داری (Scophularia striata Boiss) و تنوع گونه‌ای در ارتفاعات مختلف منطقه سیاه کوه دهلران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22034/csrar.2022.296666.1106

فاطمه بیدرنامنی؛ زینب محکمی؛ بهمن فاضلی نسب؛ محمدعلی کریمیان


ارزیابی پایداری دو نظام تولید پسته تحت آبیاری بارانی و غرقابی با استفاده از روش تحلیل امرژی در استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/csrar.2022.316751.1160

شهرام ریاحی نیا؛ محمدرضا اصغری پور


بررسی وضعیت خصوصیات شیمیایی خاک و ترسیب کربن در سامانه‌های تولید مبتنی بر گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/csrar.2022.329816.1192

جواد اعتضادی جمع؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری


مطالعه تأثیر استفاده از مایکوریزا و سطوح مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر برخی صفات کاکتوس علوفه‌ای(Opuntia ficus-indica L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22034/csrar.2023.357410.1269

فاطمه فاطمی نیک؛ خسرو عزیزی؛ ثریا قاسمی؛ امیدعلی اکبرپور


ارزیابی خصوصیات اقتصادی و بوم‌شناختی نظام تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از تکنیک روش امرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.375746.1299

فاطمه عنایت؛ سید احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ اسماعیل سیدآبادی


تاثیر بستر کشت و پیش‌تیمار بذر بر تولید دانهال پاپایا رقم بنگلادشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/csrar.2023.391214.1334

علی نجم؛ مهدی آران؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر


اثر پوترسین و اسپرمیدین بر صفات کمی، کیفی و غلظت عناصر معدنی برگ چغندرقند در سطوح مختلف آبیاری (مطالعه موردی: تربت‌حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22034/csrar.2023.368778.1290

مهدی عباس زاده؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ علی باقرزاده چهارجویی؛ امیر سالاری؛ سید مصطفی حسینی مزینانی


ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی خربزه تحت شرایط کاربرد کود دامی و بنتونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/csrar.2023.309564.1141

حبیب رستمی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا ناروئی راد


ارزیابی محلول‌پاشی سولفات‌آهن بر عملکرد کمی و کیفی ارقام ذرت دانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22034/csrar.2023.353238.1258

میلاد سلطانی نژاد؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری


واکنش‌های مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های جو به غلظت سولفات روی تحت شرایط خشکی و شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22034/csrar.2023.388117.1327

امیر کاظمی آرپناهی؛ مهرداد محلوجی؛ سید کیوان مرعشی؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی نژاد


بررسی تاثیر فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در کشت خالص و مخلوط با ارزن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/csrar.2023.265208.1076

فاخر شلوه؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور؛ توحید باقرپور؛ محمد علی جواهری


سازگاری گندم دیم پاییزه به تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک و سرد با استفاده از تاریخ کاشت بهینه و آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22034/csrar.2023.408044.1364

حامد عینی نرگسه؛ سجاد رحیمی مقدم؛ خسرو عزیزی؛ امین قرنجیک؛ سید رضا امیری


بررسی اثر تنش کم‌آبیاری بر ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی برازمبل (S. abrotanoides)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/csrar.2024.338848.1228

مهوش افشاری؛ مهدی رحیم ملک؛ محمدرضا سبزعلیان


تحلیل خلاء عملکرد برای نظام تولید گندم (.Triticum aestivum L) آبی در برخی از مناطق استان کرمانشاه با استفاده از مدل CERES-Wheat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22034/csrar.2023.385845.1320

فرزاد مندنی؛ بابک غلامی؛ علیرضا باقری؛ غلامرضا محمدی


بررسی تنوع صفات ریختی برگ و میوه در ژنوتیپ های کنار جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/csrar.2021.226926.1068

ناصر میرزایی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


اثر کاربرد آبسیزیک اسید بر بهبود عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/csrar.2024.406802.1359

سکینه درینی؛ سید مهدی ناصرعلوی؛ جلال قنبری


شناسایی عوامل کاهنده عملکرد به روش تحلیل مقایسه‌ی کارکرد (CPA) در مزارع گندم (مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/csrar.2024.368709.1288

امین آناقلی؛ مجید نیکخواه؛ زهره امیدواری


بررسی برخی از صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سویا تحت تنش کم آبیاری و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/csrar.2024.382054.1315

زهره بهروشن؛ حسین زاهدی؛ اکبر علیپور؛ یونس شرقی؛ آزیتا زند


ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد علوفه‌ای کاکتوس اپونتیا (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) تحت تأثیر اوره و سوپرفسفات تریپل در شرایط کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22034/csrar.2024.348621.1250

حامد حسن زاده؛ محمد رضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور؛ پیام پورمحمدی