کلیدواژه‌ها = نیتروژن
بررسی وضعیت خصوصیات شیمیایی خاک و ترسیب کربن در سامانه‌های تولید مبتنی بر گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/csrar.2022.329816.1192

جواد اعتضادی جمع؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری


مطالعه تحمل فیزیولوژیکی چغندرقند به تنش خشکی با مصرف اسید سالیسیلیک

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 429-446

10.22034/csrar.2023.356848.1268

عباس ابهری؛ مجید سیدآبادی؛ منصوره کرمانی