کلیدواژه‌ها = عملکرد ریشه
اثر پوترسین و اسپرمیدین بر صفات کمی، کیفی و غلظت عناصر معدنی برگ چغندرقند در سطوح مختلف آبیاری (مطالعه موردی: تربت‌حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22034/csrar.2023.368778.1290

مهدی عباس زاده؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ علی باقرزاده چهارجویی؛ امیر سالاری؛ سید مصطفی حسینی مزینانی


مطالعه تحمل فیزیولوژیکی چغندرقند به تنش خشکی با مصرف اسید سالیسیلیک

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 429-446

10.22034/csrar.2023.356848.1268

عباس ابهری؛ مجید سیدآبادی؛ منصوره کرمانی