کلیدواژه‌ها = نیتروژن دانه
تاثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و تراکم بوته بر غلظت عناصر، عملکرد، اجزای عملکرد، تراکم و زیست توده علف های هرز در کینوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/csrar.2023.347589.1249

هادی موسی بیگی؛ احسان زیدعلی؛ امین فتحی