نویسنده = ������������ ��������
تأثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول بر بهبود اثر تنش یخزدگی در رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل شده و مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.322666.1177

محمد کریمان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سعید صادق زاده حمایتی