نویسنده = �������� ���������� ��������
نقش محلول‌پاشی عنصر روی بر تعدیل اثرات تنش خشکی در برخی از ارقام گندم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 305-320

10.22034/csrar.2022.323047.1178

داود امین آزرم؛ امیر هوشنگ جلالی؛ لیلی صفائی