نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 151-162

10.22034/csrar.2021.262665.1073

الهه کلانتری؛ محمد آرمین؛ حمید مروی