نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 151-162

10.22034/csrar.2021.262665.1073

الهه کلانتری؛ محمد آرمین؛ حمید مروی


2. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-166

10.22034/csrar.2021.260939.1070

عباس یعقوب زاده؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی