نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محلول‌پاشی سلنیم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-140

10.22034/csrar.2021.257878.1069

امین اله شمسایی؛ مهدی آران؛ براتعلی فاخری