نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کود دامی و الگوهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) و لوبیا چشم‌بلبلی (Phasaeolous vulgaris)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-125

10.22034/csrar.2020.119091

محمدعلی کریمیان؛ بهروز میر؛ فاطمه بیدرنامنی؛ عباس کشتگر