نویسنده = ������ �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد و سرعت پرشدن دانه لاین‌های امیدبخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در پاسخ به درجه روز رشد (GDD)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-111

10.22034/csrar.2020.119140

حبیب اله سوقی؛ محمد تقی فیض بخش؛ نصیبه رضوان طلب