نویسنده = محمدرضا امداد
کارایی مدل DSSAT در شبیه‌سازی عملکرد دانه گندم در مدیریت‌های مختلف مصرف کود شیمیایی و آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.333132.1207

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ فرهاد مشیری؛ سیدعلی غفاری نژاد