نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کودهای پتاسیمی بر محتوای کلروفیل گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در خاک آلوده سرب و کادمیوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-218

10.22034/csrar.2021.119766.1025

زهره محمدیان؛ احمد غلامعلی زاده؛ مریم قربانی؛ زینب محکمی