نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر محلول‌پاشی سلنیم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-140

10.22034/csrar.2021.257878.1069

امین اله شمسایی؛ مهدی آران؛ براتعلی فاخری


2. اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک رازیانه و زنیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-50

10.22034/csrar.01.01.04

براتعلی فاخری؛ سید محسن موسوی نیک؛ رقیه محمدپور وشوایی


3. اثرگذاری کیتوزان بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زنیان (.Carum copticum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-64

10.22034/csrar.01.01.05

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ مجتبی سراجی