نویسنده = بهمن فاضلی نسب
بررسی تنوع صفات ریختی برگ و میوه در ژنوتیپ های کنار جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/csrar.2021.226926.1068

ناصر میرزایی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی پنیرک روی خصوصیات جوانه‌زنی گندم

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 375-383

10.22034/csrar.2021.272186.1086

سید محسن موسوی نیک؛ مسلم حیدری؛ بهمن فاضلی نسب