نویسنده = علیرضا پیرزاد
بررسی تراکم و غالبیت علف‌های هرز تاکستان‌های شهرستان میاندوآب و تاثیر آن بر روی عملکرد انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.326559.1185

آرزو مولودی؛ علیرضا پیرزاد؛ مجید رستمی؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ عبدالرضا احمدی