نویسنده = سید جلال طباطبایی
اثر قارچ میکوریزا، تریکودرما و سلنیوم بر عملکرد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 475-485

10.22034/csrar.2023.324853.1182

علی لچینانی؛ سید جلال طباطبایی؛ امیر بستانی؛ وحید عبدوسی؛ سعید رضائی