داوران

نام داور سمت / سازمان
علی آذری نصرآباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
مهدی آران مدیرگروه مهندسی فضای سبز، دانشگاه زابل، زابل، ایران
محمد آرمین دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمد جواد ارشدی مشهد - ایران
عزت اله اسفندیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
حمدلله اسکندری دانشیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سعیده اسماعیل زاده دانشگاه شیروان
صدیقه اسماعیل زاده زیست شناسی. دانشکده علوم. دانشگاه زابل
محمد رضا اصغری پور
حسین اکبری مقدم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
مریم اله دو گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
روح اله امینی رشته علفهای هرز دانشگاه تبریز
مهدی اورعی دانشگاه آزاد میانه
علیرضا باقری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،
جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی
مرتضی برمکی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد بهتاش گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغ مراغه آذربایجان شرقی ایران- استادیار
حسین پاسالاری عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
علیرضا پیرزاد
ابوالفضل توسلی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان
میترا جباری عضو هیات علمی-آموزش عالی سراوان
فرزاد جلیلی گروه کشاورزی زراعت، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
صفورا جوان دانشگاه پیام نور زابل
عبدالله جوانمرد هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
مهرانگیز جوکار تنگ کرمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
فرهاد حبیب زاده استادیار گروه زراعت، دانشگاه بین المللی قزوین
فریبرز حبیبی دانشگاه زنجان
پرویز حقیقت جو دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
آیدین حمیدی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال-کرج
عباس خانی
سعید خاوری خراسانی استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسن رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
سرور خرم دل
مسعود خزایی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
عیسی خمری دانشگاه زابل
رضا درویش زاده دانشگاه ارومیه
معصومه دلبری
هادی دهقان استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
مهدی دهمرده دانشگاه زابل
حسین رامشینی
مجید رستمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
اسماعیل رضایی چیانه
محمود رمرودی عضوی هیات علمی
داریوش رمضان استادیار علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح سبزی)، گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
آرش روزبهانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .تهران
شهرام ریاحی نیا گروه علوم و مهندسی کشاورزی؛دانشگاه پیام نور
هادی سالک معراجی مدرس
مهدی سرایی تبریزی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
امید سفالیان
حمید سیادت بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب و سردبیر مجلات پژوهش های خاک و پژوهش آب در کشاورزی
اسماعیل سیدآبادی هیأت علمی دانشگاه زابل
علیرضا سیروس مهر هیات علمی دانشگاه زابل
حمیدرضا شاه حسینی دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید شرفی گروه محیط زیست/دانشکده کشاورزی/دانشگاه اراک/اراک/ایران
محمد حسین صابری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
نجمه صاحب زاده
حسین صادقی استادیارپژوهش پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج
محمد صدقی
سید مسعود ضیائی مجتمع آموزش عالی سراوان
جواد طایی گروه علوم کشاورزی - دانشگاه فنی و حرفه ای- تهران- ایران
سپهر طایی دانشگاه جیرفت
امین الله طهماسبی دانشگاه هرمزگان
زین العابدین طهماسبی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امین عباسی دانشگاه مراغه
حیدر عزیزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
حمیدرضا عشقی زاده دانشگاه اصفهان
حسین علایی دانشگاه ولی عصر (عح) رفسنجان گروه گیاهپزشکی
سید محمد علوی سینی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت
لیلا علیمرادی عضو هیات علمی- گروه کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
عبدالعلی غفاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
احمد غلامعلی زاده گروه علوم مهندسی خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
فواد فاتحی دانشگاه پیام نور
ارسلان فاریابی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزی
ارسلان فاریابی استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
بهمن فاضلی نسب گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پزوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه دانشگاه، دانشگاه زابل
سعید فراهانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
سارا فرخ زاده دستیار آموزشی پژوهشی، دانشگاه شیراز
حامد فروغی فر ﺍﺳﺘﺎدﻳﺎر، گروه مهندسی آب، داﻧﺸﮕﺎه بیرجند، ﺍﻳﺮﺍن
حمید رضا فنایی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان. و رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی
لیلا فهمیده دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه
مهناز قائد رحمتی عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
احمد قاسمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل
حسین قرینه
منوچهر قلی پور زراعت/دانشگاه صنعتی شاهرود/سمنان/ایران
سید احمد قنبری گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
ابوالقاسم قیصری مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
نوید کارگر ده بیدی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
کیقباد کیکاووسی استادیار
حسین گرگینی شبانکاره گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع کشاورزی گرگان
صالحه گنجعلی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
معصومه لایق حقیقی بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حاتم مالکی
زینب محکمی عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل
مهرداد محلوجی استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،
ام البنی محمد رضاپور گروه اب دانشگاه زابل
علی مختصی بیدگلی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زهرا مرزبان
مهدی مکاری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشم
حسن مکاریان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، سمنان
مریم مکی زاده تفتی جنگل ها و مراتع
محمود ملکی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
علی مهرابی دانشگاه ایلام
لیلا مهراوران استاد دانشگاه
سید غلامرضا موسوی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدنادر موسویان دانشگاه پیام نور خوزستان، واحد شوشتر
سید موسی موسوی کوهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند- ایران
سید محسن موسوی نیک زراعت, دانشکده کشاورزی , دانشگاه زابل, زابل , ایران
سید حسن میرهاشمی دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، ددانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل انشگاه زابل
محمد نادریان فر استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
رحیم ناصری گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
علیرضا نخزری مقدم
عباس نصیری دهسرخی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
هاشم هادی گروه زراعت-دانشکده کشاورزی-دانشگاه ارومیه-ارومیه آ. غربی
ویدا ورناصری قندعلی دانشگاه زابل

نام داوور سمت سازمانی لینک پابلونز