بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر فرایند ریز ازدیادی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia) و شناسایی ترکیبات ثانویه اندام های مختلف با استفاده از GC-MS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق

10.22034/csrar.2021.291381.1097

چکیده

.امروزه گیاهان دارویی با‌توجه به عوارض جانبی کمتر بر‌روی سلامتی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. بهینه‌سازی فرآیند کشت‌بافت برخی از این گیاهان از ریز‌نمونه‌های حاصل از بذر، امکان شناسایی، تولید تجاری متابولیت‌های ثانویه و دستورزی ژنتیکی این گیاهان ارزشمند را فراهم می‌نماید. کارلا با نام علمی Momordica charantia از خانواده کدوئیان به‌دلیل متابولیت‌های ثانویه ارزشمند و خواص دارویی شناخته شده می‌‌تواند جایگاه مهمی را در بخش کشاورزی از آن خود سازد. در این مطالعه کالوس‌زائی و باززائی ریز‌نمونه‌های بذر گیاه کارلا در محیط‌کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف هورمون‌های 2,4 D و BAP مورد مطالعه قرار گرفت. متابولیت‌های ثانویه با استفاده از گاز کروماتوگرافی – طیف‌سنج جرمی در عصاره‌های سوسپانسیون سلولی، ریشه، برگ و میوه گیاهان حاصل از فرایند کشت‌بافت شناسایی گردید، که بیشترین تعداد مواد موثره به ترتیب 49 ترکیب در ریشه، 46 ترکیب در میوه، 40 ترکیب در سوسپانسیون سلولی کالوس و 37 ترکیب در برگ بود. نتایج کشت‌بافت نشان داد که بیشترین میزان کالوس‌زائی در غلظت 3 میلی‌‌گرم‌ در لیتر حاوی 2,4-D و بیشترین تولید شاخه در غلظت 2 میلی‏گرم در لیتر BAP به‌دست آمد. همچنین بیشترین مقدار ریشه‌زایی در غلظت 1 میلی‌گرم در‌لیتر حاوی هورمون IBA حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of growth regulators on the micropropagation process of medicinal plant (Momordica charantia), and identification of secondary constituents of different organs using GC-MS

نویسنده [English]

  • mohammad mobasserimoghadam
researcher
چکیده [English]

Nowadays, medicinal plants have been considered due to less side effects on health. Tissue culture optimization from some of these plants from seeds explants, can lead to commercial secondary metabolites products and genetic modification of these valuable plants. Karela is from the family of Cucurbitaceae and scientifically named as (Momordica charantia), which is known due to its valuable secondary metabolites and medicinal properties, can play an important role in the agricultural sector. In this study, Callus induction and plant regeneration were studied using MS medium containing different concentrations of 2,4 D and BAP hormones. Secondary metabolites were detected using mass spectrometry (GC-MS) from cell suspension, roots, leaves and fruit. (GC-MS) results indicate, 49 compounds in roots, 46 compounds in fruits, 40 compounds in callus cell suspension and 37 compounds in leaves. Tissue culture results showed that the highest callogenesis was obtained at a concentration of 3 mg / l. 2.4-D and the highest mean number of direct branches per sample was obtained with 2 mg / l BAP. Also the highest amount of rooting was obtained at a concentration of 1 mg / l containing IBA hormone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Callus induction
  • direct regeneration
  • optimization of tissue culture
  • secondary metabolites

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 مرداد 1401