تعداد مقالات: 21
1. پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

علیرضا پیرزاد؛ رضا درویش زاده؛ عباس حسنی


2. اثر رقابت تاج خروس سفید (. Amaranthus albus L) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (. Helianthus annuus L) در منطقه بیرجند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-142

محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ سید وحید اسلامی


3. اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

محمدجواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ سید وحید اسلامی


4. اثر کود مرغی و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گندم در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-26

عبدالله جوانمرد؛ امیر اسدی دانالو


5. اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

سید محمد مرتضوی؛ جهانفر دانشیان؛ آیدین حمیدی؛ سید محمد جواد میرهادی


6. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-34

مهدیه سلیمانی ساردو؛ غلامرضا افشارمنش؛ زهرا رودباری


7. ارزیابی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی انتهایی دوره رشد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-165

سید حکیمه داودی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعل یپور علمداری


8. اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک رازیانه و زنیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-50

براتعلی فاخری؛ سید محسن موسوی نیک؛ رقیه محمدپور وشوایی


9. اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص های رشد و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) تحت رژیم‌های خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 166-176

حسین گرگینی شبانکاره؛ فرنوش صبوری؛ فریبا ساعدی؛ براتعلی فاخری


10. اثرگذاری کیتوزان بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زنیان (.Carum copticum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-64

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ مجتبی سراجی


11. تاثیر کاربرد کودهای زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-190

فریدون راه بر کیخا؛ عیسی خمری؛ مهدی دهمرده؛ محمد فروزنده


12. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن دو رقم آفتابگردان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-76

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ هاشم مروانه؛ نورالله خیری؛ عیوب امیری


15. تأثیر روش مصرف عصاره یونجه و کودهای زیستی بر غلظت عناصر پر مصرف،کم‌مصرف و رنگیزه‌های فتوسنتزی درآفتابگردان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 204-220

اسما میری؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم قربانی؛ ابراهیم شیرمحمدی


17. ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین‌های امید بخش گندم دیم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-232

فرشته درخشان؛ صابر گلکاری؛ بهزاد صادق‌ زاده


18. تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

علی نصرالله زاده اصل؛ قهرمان صداقت


19. تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-247

زهرا وزیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ احمد قنبری؛ محمد امین آسودار


20. اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-132

حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی


21. اثر باکتری های تیوباسیلوس، گوگرد و کود آلی بر میزان جذب فسفر توسط Zea mays

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 248-262

مهدی یونسی حمزه خانلو؛ میثم پاشایی؛ علی خان میرزایی؛ فاطمه شکوری فر؛ محمد اسماعیل پور؛ محسن سبزی نوجه ده


شماره‌های پیشین نشریه