کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی پنیرک روی خصوصیات جوانه‌زنی گندم

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 375-383

10.22034/csrar.2021.272186.1086

سید محسن موسوی نیک؛ مسلم حیدری؛ بهمن فاضلی نسب


2. تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 219-229

10.22034/csrar.2021.265529.1077

طاهره اکبری؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی