کلیدواژه‌ها = زنیان
تعداد مقالات: 2
1. اثرگذاری کیتوزان بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زنیان (.Carum copticum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-64

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ مجتبی سراجی


2. اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک رازیانه و زنیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-50

براتعلی فاخری؛ سید محسن موسوی نیک؛ رقیه محمدپور وشوایی