کلیدواژه‌ها = کمبود آب
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

علیرضا پیرزاد؛ رضا درویش زاده؛ عباس حسنی


2. اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-132

حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی