کلیدواژه‌ها = مناطق گرم
شناسایی ارقام گندم نان و دوروم مناسب کاشت در منطقه ارزوییه کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/csrar.2022.329727.1191

محمدعلی جواهری