کلیدواژه‌ها = گاز‌های گلخانه‌ای
مقایسه میزان ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع گندم آبی و دیم در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان شیروان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22034/csrar.2022.310630.1144

مهدی بابائیان؛ اسماعیل شیرغانی؛ مصطفی جعفریان