کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر کودهای پتاسیمی بر محتوای کلروفیل گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در خاک آلوده سرب و کادمیوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-218

10.22034/csrar.2021.119766.1025

زهره محمدیان؛ احمد غلامعلی زاده؛ مریم قربانی؛ زینب محکمی


3. تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-229

10.22034/csrar.2021.265529.1077

طاهره اکبری؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی


4. تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 281-290

10.22034/csrar.2021.265929.1079

پروانه استخدامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن قربانی قوژدی


5. اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص های رشد و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) تحت رژیم‌های خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 166-176

10.22034/csrar.01.02.04

حسین گرگینی شبانکاره؛ فرنوش صبوری؛ فریبا ساعدی؛ براتعلی فاخری