کلیدواژه‌ها = تنش اسمزی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک رازیانه و زنیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-50

براتعلی فاخری؛ سید محسن موسوی نیک؛ رقیه محمدپور وشوایی