کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود مرغی و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گندم در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-26

عبدالله جوانمرد؛ امیر اسدی دانالو