کلیدواژه‌ها = پرولین
اثر کاربرد سالیسیلیک اسید تحت تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم ماش (Vigna radiata L.) در سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22034/csrar.2022.309460.1139

مسعود برجاس؛ لیلا مهراوران؛ مریم اله دو؛ صالحه گنجعلی