کلیدواژه‌ها = همزیستی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 219-229

10.22034/csrar.2021.265529.1077

طاهره اکبری؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی


2. تاثیر قارچ ریشه Glomus interaradices بر روی فعالیت های آنزیمی و شرایط رشدی هشت ژنوتیپ گندم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-53

10.22034/csrar.2020.119122

سید کاظم صباغ؛ محمد رضا سرافراز اردکانی؛ مرضیه طاهری؛ حمید رضا بلوک یزدی