کلیدواژه‌ها = کودهای شیمیایی
تعداد مقالات: 1
1. اثر باکتری های تیوباسیلوس، گوگرد و کود آلی بر میزان جذب فسفر توسط ذرت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-263

مهدی یونسی؛ میثم پاشایی؛ علی خان میرزایی؛ فاطمه شکوری فر؛ محمد اسماعیل پور؛ محسن سبزی نوجه ده