کلیدواژه‌ها = روش کاشت
تاثیر کاربرد تعدیل کننده‌های تنش بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز در شرایط دیم و فاریاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22034/csrar.2022.298527.1116

فریدون تیماچی؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی؛ عباس ابهری