نویسنده = زهرا مرزبان
پهنه‌بندی زراعی- بوم شناختی کشت اسفرزه در منطقه سیستان با استفاده از تکنیک آنالیز مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/csrar.2022.311771.1149

محمد رضا اصغری پور؛ زهرا مرزبان