نویسنده = مریم قربانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش مصرف عصاره یونجه و کودهای زیستی بر غلظت عناصر پر مصرف،کم‌مصرف و رنگیزه‌های فتوسنتزی درآفتابگردان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 204-220

اسما میری؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم قربانی؛ ابراهیم شیرمحمدی